Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Προπλάσματα Ανθρωπολογίας

Κρανίο πλαστικό (3 μέρη)

75,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Μοντέλο καρδιάς – κυκλοφορικού με αντλία, συναρμολογούμενο

26,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα Ανθρωπίνου Σώματος (ύψος 27 cm, 7 μέρη)

41,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα Ανθρωπίνου Σώματος (ύψος 50 cm, 11 μέρη)

110,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα Ανθρωπίνου Σώματος (ύψος 87 cm, 12 μέρη)

420,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα Ανθρωπίνου Σώματος (ύψος 92 cm, 9 μέρη)

140,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα αυτιού (μεγέθ. 4Χ, 4 μέρη)

58,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα ματιού (μεγέθ. 4Χ, 6 μέρη)

65,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα Στοματικής Υγιεινής

45,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Σκελετός Ανθρώπου (πλαστικός – μέγεθος 1:2, 85 cm)

70,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Σκελετός Ανθρώπου (πλαστικός – ύψος 46 cm)

25,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Σκελετός Ανθρώπου (πλαστικός – φυσικό μέγεθος)

395,00 

Τιμή προ ΦΠΑ