Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Λύκεια – ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ

Ατομικό Δελτίο Γενικού Λυκείου

0,45 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ατομικό Δελτίο ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ.

0,45 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Βεβαιώσεων Παρακολούθησης Μεταλυκ. Έτους – Τάξης Μαθητείας

19,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Λυκείου με Ευρετήριο 40 φ.

4,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης με Λευκό Ευρετήριο 40 φ.

4,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών Γενικού Λυκείου 100 φ.

50,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών Γενικού Λυκείου 200 φ.

66,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών Γενικού Λυκείου 300 φ.

82,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. 100 φ.

55,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. 200 φ.

72,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. 300 φ.

89,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 25Χ35 / 100 φ.

30,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Φοίτησης ΕΠΑ.Λ. με πλαστικοποιημένο σκληρό εξώφυλλο

4,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Φοίτησης Λυκείου με μαλακό (κουσέ) εξώφυλλο

1,80 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Φοίτησης Λυκείου με πλαστικοποιημένο σκληρό εξώφυλλο

4,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Δεσμίδα κόλλες ριγέ (αναφοράς) 400 τεμ

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Κόλλες Προαγωγικών-Απολυτηρίων Εξετάσεων (1.000 τεμ.)

43,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Μπλοκ Πιστοποιητικό Στρατολογικής Χρήσης 50 φ.

4,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Φάκελος Διαγωνισμών

0,20 

Τιμή προ ΦΠΑ

Φάκελος Διαγωνισμών Πλάγιος (Γραπτών Δοκιμίων)

0,20 

Τιμή προ ΦΠΑ