Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Θερμότητα

Αποστακτήρας πλήρης

50,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ατμομηχανή

90,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος (για την ατμομηχανή)

30,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Διμεταλλικό έλασμα με χειρολαβή

19,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Διμεταλλικός διακόπτης με επαφή Βολφραμίου σε βάση

45,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ελαστική δύναμη ατμού

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ηλεκτρική συσκευή γραμμικής διαστολής με 3 μέταλλα

210,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Θερμιδόμετρο με ηλεκτρική αντίσταση

25,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Θερμόμετρο 3 κλιμάκων (F-C-R)

10,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Θερμόμετρο F-C απλό

3,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Θερμόμετρο F-C υδραργύρου ακριβείας

8,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Θερμόμετρο βρασμού 110ο C

4,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Θερμόμετρο μέτρησης μέγιστης – ελάχιστης θερμοκρασίας

14,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Θερμόμετρο τοίχου Κελσίου – Κέλβιν (απόλυτο μηδέν)

10,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Λύχνος Bunsen

24,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Λύχνος υάλινος

22,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Μηχανή του Ήρωνος (μετατροπή θερμικής ενέργειας σε κινητική)

25,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Συσκευή γραμμικής διαστολής με μετρητή

43,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Συσκευή διαστολής αερίων

10,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Συσκευή κατ’ όγκον διαστολής

42,00 

Τιμή προ ΦΠΑ