Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Προϊόντα / Εκπαιδευτικό Υλικό / Εποπτικά μέσα / Προπλάσματα Ανθρωπολογίας / Μοντέλο καρδιάς – κυκλοφορικού με αντλία, συναρμολογούμενο

Μοντέλο καρδιάς – κυκλοφορικού με αντλία, συναρμολογούμενο

Τιμή προ ΦΠΑ:
26,00