Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Γυμνάσια

Απολυτήριο – Αποδεικτικό Απολύσεως Γυμνασίου

0,20 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ατομικό Δελτίο Γυμνασίου

0,45 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βαθμολόγιο Καθηγητών

2,10 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Αιτήσεων-Δηλώσεων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Γυμνασίου με Ευρετήριο 40 φ.

4,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων (Ποινολόγιο) 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Ευρετήριο Μητρώου 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών Γυμνασίου 100 φ.

47,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών Γυμνασίου 200 φ.

61,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών Γυμνασίου 300 φ.

75,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Φοίτησης

2,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Υλικού 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Φοίτησης Γυμνασίου με μαλακό (κουσέ) εξώφυλλο

1,80 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Φοίτησης Γυμνασίου με πλαστικοποιημένο σκληρό εξώφυλλο

4,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Δελτίο Κίνησης

0,35 

Τιμή προ ΦΠΑ

Δεσμίδα κόλλες ριγέ (αναφοράς) 400 τεμ

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Διαφανές κάλυμμα βιβλίων ύλης

0,70 

Τιμή προ ΦΠΑ

Διαφανές κάλυμμα μπλοκ απουσιών

0,60 

Τιμή προ ΦΠΑ

Έλεγχος Επίδοσης Γυμνασίου

0,25 

Τιμή προ ΦΠΑ