Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Παιδικοί Σταθμοί – Νηπιαγωγεία

Βεβαίωση Φοίτησης Νηπίου

0,25 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας Νηπιαγωγείου 30 φ.

3,70 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Ιατρείου 100 φ.

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Ιατρείου 200 φ.

28,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Νηπίων 100 φ.

47,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Νηπίων 50 φ.

34,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Παιδικού Σταθμού 100 φ.

32,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Παιδικού Σταθμού 200 φ.

44,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Παρουσίας Νηπίων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Συσσιτούντων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Συσσιτούντων 200 φ.

23,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Υλικού 25Χ35 / 100 φ.

32,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Υλικού 25Χ35 / 200 φ.

44,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ενθύμιο Νηπίων “ΑΒΓ”

0,60 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ενθύμιο Νηπίων “Αρκουδάκι”

0,60 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ενθύμιο Νηπίων “Βάρκα”

0,60 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ενθύμιο Νηπίων “Βυθός”

0,60 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ενθύμιο Νηπίων “Δέντρο”

0,60 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ενθύμιο Νηπίων “Ευρώπη”

0,60 

Τιμή προ ΦΠΑ