Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ζωολογίας - Φυτολογίας

Σειρά Ζωολογίας (4 χάρτες: θηλαστικά, πτηνά, ιχθείς, ερπετά και αμφίβια)

72,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Σειρά Φυτολογίας (4 χάρτες: Ρίζες, Βλαστοί, Φύλλα, Άνθη & Καρποί)

72,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτες Ζωολογίας – Ερπετά και Αμφίβια

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτες Ζωολογίας – Θηλαστικά

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτες Ζωολογίας – Ιχθείς

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτες Ζωολογίας – Πτηνά

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτες Φυτολογίας – Άνθη & Καρποί

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτες Φυτολογίας – Βλαστοί

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτες Φυτολογίας – Ρίζες

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτες Φυτολογίας – Φύλλα

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτης Ανθέων

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτης Δημητριακών (4 πίνακες)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτης Εντόμων

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτης Ιχθύων αλμυρών υδάτων

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτης Ιχθύων γλυκών υδάτων

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτης Πτηνών

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτης Φρούτων

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ