Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ιστορικοί Άτλαντες

Επίτομος Ιστορικός Άτλας

28,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ιστορικός Άτλας τεύχος Α’ (περιλαμβάνει τους ιστορικούς χάρτες 1-7)

9,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ιστορικός Άτλας τεύχος Β’ (περιλαμβάνει τους ιστορικούς χάρτες 8-14 και 24)

9,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ιστορικός Άτλας τεύχος Γ’ (περιλαμβάνει τους ιστορικούς χάρτες 15-23)

9,00 

Τιμή προ ΦΠΑ