Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Προπλάσματα

Πρόπλασμα ηφαιστείου

95,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα όρνιθας

110,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα τεκτονικών πλακών (ηφαιστειογένεση – ορογένεση

110,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα τομής φύλλου

115,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόπλασμα φυτικού κυττάρου

103,00 

Τιμή προ ΦΠΑ