Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Χημείας

Άζωτο (παρασκευή –ιδιότητες –κύκλος στη φύση – εφαρμογές)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Θείο (βιομηχανική παραγωγή – ιδιότητες)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Οξυγόνο (παρασκευή – ιδιότητες)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Περιοδικό Σύστημα Στοιχείων (118 στοιχεία)

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πετρέλαιο (εξόρυξη –απόσταξη – προϊόντα – εφαρμογές)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Υδρογόνο (παρασκευή –ισότοπα – ιδιότητες και εφαρμογές)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ