Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Δημοτικά Σχολεία

Βιβλίο Αλφαβητικό Ευρετήριο Μητρώου 100 φ.

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης χωρίς Ευρετήριο 40 φ.

3,90 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών 50 φ.

34,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών 100 φ

47,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών 200 φ.

61,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών 300 φ.

75,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Δελτίο Επικοινωνίας Σχολείου-Γονέων 50 φ.

6,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Διπλώματα αγώνων – Έπαινοι – Βραβεία

0,40 

Τιμή προ ΦΠΑ

Έλεγχος Προόδου

0,25 

Τιμή προ ΦΠΑ

Καρτέλα Ενημέρωσης Γονέων σε θέματα φοίτησης

0,25 

Τιμή προ ΦΠΑ

Μπλοκ Επαλήθευσης Τίτλων 100 φ.

6,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Μπλοκ Ημερησίου Ελέγχου για 40 μαθητές

3,20 

Τιμή προ ΦΠΑ

Μπλοκ Καταστάσεων Προφορικής Βαθμολογίας 40 φ.

3,20 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόγραμμα Σχολείου (12/θεσίου)

0,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πρόγραμμα Σχολείου (6/θεσίου)

0,30 

Τιμή προ ΦΠΑ

Τίτλοι προόδου – σπουδών

0,20 

Τιμή προ ΦΠΑ

Φύλλο Βιβλίου Μητρώου

0,60 

Τιμή προ ΦΠΑ

Φύλλο Ημερησίου Ελέγχου

0,10 

Τιμή προ ΦΠΑ