Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Μαθηματικής Γεωγραφίας

Tellurium

590,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Εκλείψεις Ήλιου και Σελήνης

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ηλιακό πλανητικό σύστημα-μέγεθος και απόσταση πλανητών

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Κίνηση της Σελήνης περί την Γη

29,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Περιφορά Γής περί τον Ήλιο

29,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτης Ουρανού

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτης Σύμπαντος

29,00 

Τιμή προ ΦΠΑ