Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Χημικές ενώσεις

Τιμή προ ΦΠΑ

Γλυκερίνη

Τιμή προ ΦΠΑ

Διχρωμικό Κάλιο

Τιμή προ ΦΠΑ

Ηλιανθίνη

Τιμή προ ΦΠΑ

Θειϊκό οξύ

Τιμή προ ΦΠΑ

Θειϊκός Χαλκός (χημικώς καθαρός)

Τιμή προ ΦΠΑ

Θείο (χημικώς καθαρό)

Τιμή προ ΦΠΑ

Κασετίνα κατασκευής μορίων (18474) αλειφατικών ενώσεων (περιέχει 64 μοντέλα ατόμων και 60 συνδέσμους)

48,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Κασετίνα κατασκευής μορίων (31810) αρωματικών υδρογονανθράκων (περιέχει 43 μοντ. ατόμων, 3 κύκλους Βενζολίου και 80 συνδέσμους)

48,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Καυστικό Ασβέστιο

Τιμή προ ΦΠΑ

Καυστικό Κάλιο

Τιμή προ ΦΠΑ

Καυστικό Νάτριο

Τιμή προ ΦΠΑ

Νιτρικό οξύ

Τιμή προ ΦΠΑ

Πυρολουσίτης

Τιμή προ ΦΠΑ

Υδροχλωρικό οξύ

Τιμή προ ΦΠΑ

Υπεροξείδιο Βαρίου

Τιμή προ ΦΠΑ

Υπεροξείδιο Υδρογόνου

Τιμή προ ΦΠΑ

Φαινολοφθαλεΐνη

Τιμή προ ΦΠΑ

Χλωριούχο Αμμώνιο

Τιμή προ ΦΠΑ

Χλωριούχο Κάλιο

Τιμή προ ΦΠΑ