Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Τιμή προ ΦΠΑ

Tangram, σετ 4 τεμαχίων

Τιμή προ ΦΠΑ

Άβακας τάξης 3 στηλών (κάθετο αριθμητήριο)

75,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Άβακας τάξης 5 στηλών (κάθετο αριθμητήριο)

110,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αεραντλία χειροκίνητη με μανόμετρο

235,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αεροστάθμη (αλφάδι)

3,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αμπερόμετρο 2 κλιμάκων

30,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αναδευτήρας γυάλινος

4,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αντικειμενοφόρες πλάκες (50 τεμ.)

4,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Απόδειξη αδράνειας ηρεμούντων σωμάτων

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Απόδειξη διατήρησης ενέργειας (Τροχός Maxwell)

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Απόδειξη υδροστατικής πίεσης

38,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αποστακτήρας πλήρης

50,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αραιόμετρο

10,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αριθμητήριο μεγάλο 100 πλαστικών σφαιριδίων

130,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αριθμητήριο μικρό 100 ξύλινων σφαιριδίων

62,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αριθμογραμμή -35 έως 180

41,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αριθμογραμμή 1-100, μήκους 3 μ.

39,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αριθμογραμμή εδάφους 1-20, μήκους 6 μ.

40,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ατμομηχανή

90,00 

Τιμή προ ΦΠΑ