Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αεροστατική

Αεραντλία χειροκίνητη με μανόμετρο

235,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βαρόμετρο μεταλλικό

30,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βαρόμετρο Υδραργύρου (Σωλήνας Torricelli με υδράργυρο)

195,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ημισφαίρια Μαγδεμβούργου

134,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Κώδων κενού σε μεταλλική βάση με αντλία

380,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Συσκευή για την επίδειξη των νόμων Boyle – Mariotte

375,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Σωλήνας για την επίδειξη του νόμου Venturi

51,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Σωλήνας του Νεύτωνα

110,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Υγρόμετρο ακριβείας (με τρίχα)

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ