Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Έντυπα

Απολυτήριο – Αποδεικτικό Απολύσεως Γυμνασίου

0,20 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ατομικό Δελτίο Γενικού Λυκείου

0,45 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ατομικό Δελτίο Γυμνασίου

0,45 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ατομικό Δελτίο ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ.

0,45 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ατομικό Δελτίο Ι.Ε.Κ.

0,45 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ατομικός Υπηρεσιακός Φάκελος με υποφακέλους

12,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βαθμολόγιο Καθηγητών

2,10 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βεβαίωση Φοίτησης Νηπίου

0,25 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Διπλωμάτων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Εργαλείων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Μηχανημάτων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Πτυχίων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Στρατολογίας 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Συμβάντων Εργαστηρίου 100φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Ύλης Ι.Ε.Κ. 40 φ.

4,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Φοίτησης Ι.Ε.Κ.

2,90 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Αδειών Προσωπικού 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Αιτήσεων-Δηλώσεων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Βιβλιοθήκης 50 φ.

8,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Αλφαβητικό Ευρετήριο Μητρώου 100 φ.

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ