Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Προϊόντα / Εκπαιδευτικό Υλικό / Εποπτικά μέσα / Προπλάσματα Ανθρωπολογίας / Σκελετός Ανθρώπου (πλαστικός – μέγεθος 1:2, 85 cm)

Σκελετός Ανθρώπου (πλαστικός – μέγεθος 1:2, 85 cm)

Τιμή προ ΦΠΑ:
70,00