Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Βιολογίας

Γένεση των οργανισμών (Άνευ Γενών – Δια Γενών)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Κληρονομικότητα (Μονοϋβριδισμός – Διυβριδισμός)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πολλαπλασιασμός Κυττάρου (Μίτωση – Μείωση)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Το Κύτταρο (Σχηματική παράσταση κυττάρου, Πυρηνική μεμβράνη, Κυτταρική μεμβράνη 3 γειτονικών κυττάρων)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ