Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Πυρηνικής Φυσικής

Ανίχνευση – Μέτρηση Ακτινοβολίας

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Επιταχυντικές Διατάξεις Σωματιδίων

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πυρηνική Σύντηξη

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πυρηνική Σχάση

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Το Άτομο

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Φυσική Ραδιενέργεια

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ