Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Γεωγραφίας

Ανάγλυφος Χάρτης Ελλάδας με ξύλινη κορνίζα

85,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γενικός Χάρτης Ελλάδας (κλίμακα 1:500.000)

52,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πολιτικός Χάρτης Ελλάδας

39,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωφυσικός Χάρτης Ελλάδας

39,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Οικολογικός Χάρτης Ελλάδας

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πλουτοπαραγωγικός Χάρτης Ελλάδας

39,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωλογικός– Ορυκτολογικός Χάρτης Ελλάδας

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωπολιτικός Χάρτης Ανατολικής Μεσογείου

39,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πολιτικός Χάρτης Ασίας

39,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωφυσικός Χάρτης Ασίας

39,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πολιτικός Χάρτης Αμερικής

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωφυσικός Χάρτης Αμερικής

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πολιτικός Χάρτης Αφρικής

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωφυσικός Χάρτης Αφρικής

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωπολιτικός Χάρτης Ωκεανίας

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωφυσικός Χάρτης Ανατολικού Ημισφαιρίου

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωφυσικός Χάρτης Δυτικού Ημισφαιρίου

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωφυσικός Χάρτης Ευρώπης

39,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Γεωφυσικός Χάρτης Παγκόσμιος

48,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πολιτικός Χάρτης Ευρώπης

39,00 

Τιμή προ ΦΠΑ