Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Υδροστατική

Απόδειξη υδροστατικής πίεσης

38,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Αραιόμετρο

10,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βάση μεταλλική για ανάρτηση γυάλινων συσκευών

25,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Δοχείο μέτρησης όγκου στερεών – Αρχή Αρχιμήδη

16,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Λεκάνη γυάλινη μεγάλη

42,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Λεκάνη γυάλινη μικρή

36,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ογκομετρικό δοχείο1000 ml με λαβή

5,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ομοίωμα Υδροτουρμπίνας

68,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ορθοστάτης 50 εκ. σε σιδερένια βάση (συνοδεύεται από 3 απλούς συνδέσμους, 1 άγκιστρο, 1 λαβίδα, 1 δακτύλιο και πλαστικό τραπεζίδιο)

35,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Οσμόμετρο

68,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πίδακας (αναβρυτήριο)

22,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πίεση υγρών

26,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πυκνόμετρο

10,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Συγκοινωνούντα δοχεία σε βάση

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Συσκευή Pascal

29,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Συσκευή επίδειξης τριχοειδούς φαινομένου

37,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Συσκευή τριχοειδούς αγγείου απλή

16,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Συσκευή τριχοειδών αγγείων

42,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Υδροστατικός ζυγός

70,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Υπόδειγμα υδραυλικής πρέσας

125,00 

Τιμή προ ΦΠΑ