Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ανθρωπολογίας

Αυτί

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Εγκέφαλος

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Κεφαλή

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Κυκλοφορικό σύστημα

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Μυϊκό σύστημα (έμπροσθεν)

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Μυϊκό σύστημα (όπισθεν)

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Νευρικό σύστημα

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Οφθαλμός

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Πεπτικό – αναπνευστικό

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Σκελετός

18,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Το ανθρώπινο σώμα (αναπνευστικό – κυκλοφορικό – πεπτικό σύστημα)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Το ανθρώπινο σώμα (σκελετός – μυϊκό σύστημα – αυτί – κεφάλι – μάτι)

20,00 

Τιμή προ ΦΠΑ