Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Προϊόντα / Εκπαιδευτικό Υλικό / Εποπτικά μέσα / Προπλάσματα Ανθρωπολογίας / Πρόπλασμα Ανθρωπίνου Σώματος (ύψος 87 cm, 12 μέρη)

Πρόπλασμα Ανθρωπίνου Σώματος (ύψος 87 cm, 12 μέρη)

Τιμή προ ΦΠΑ:
420,00