Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ηλεκτρισμός (Στατικός)

Ηλεκτρικό εκκρεμές

24,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ηλεκτρόμετρα ζεύγος

67,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ηλεκτροσκόπιο για πειράματα

31,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst

135,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Κλωβός Faraday

85,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Μονωτικός στύλος

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ράβδοι χαλκού

14,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ράβδος αλουμινίου

7,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ράβδος γυαλιού

7,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Ράβδος εβονίτη

7,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Συρμάτινη οθόνη

33,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Χάρτινος θύσανος

23,00 

Τιμή προ ΦΠΑ