Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΙΕΚ – Φροντιστήρια

Ατομικό Δελτίο Ι.Ε.Κ.

0,45 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Διπλωμάτων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Εργαλείων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Μηχανημάτων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Πτυχίων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Στρατολογίας 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Συμβάντων Εργαστηρίου 100φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Ύλης Ι.Ε.Κ. 40 φ.

4,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλία Φοίτησης Ι.Ε.Κ.

2,90 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Απουσιών και Ύλης Φροντιστηρίου 40 φ.

4,20 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. 100 φ.

69,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. 200 φ.

88,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Σπουδαστών 25Χ35 / 100 φ.

26,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Σπουδαστών 25Χ35 / 50 φ.

21,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Φοιτώντων Μαθητών 21Χ29 / 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Φοιτώντων Μαθητών 21Χ29 / 50 φ.

8,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένου

6,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Δεσμίδα κόλλες ριγέ (αναφοράς) 400 τεμ

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Κόλλες Προαγωγικών-Απολυτηρίων Εξετάσεων (1.000 τεμ.)

43,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Μπλοκ Ημερήσια Δελτία Απουσιών Ι.Ε.Κ. 2Χ75 φ.

3,90 

Τιμή προ ΦΠΑ