Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σχολικών Επιτροπών

Ατομικός Υπηρεσιακός Φάκελος με υποφακέλους

12,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Αδειών Προσωπικού 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Βιβλιοθήκης 50 φ.

8,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Βιβλιοθήκης 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Δανεισμού Βιβλίων 50 φ.

8,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Δανεισμού Βιβλίων 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Διεκπεραίωσης 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 21Χ29 / 50 φ.

8,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 21Χ29 / 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων Σχολικών Επιτροπών 25Χ35 / 100 φ.

26,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας 50 φ.

8,50 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μισθολογικό Μητρώο (για 100 μισθοδοτούμενους)

26,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μισθολογικό Μητρώο (για 200 μισθοδοτούμενους)

35,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Μισθολογικό Μητρώο (για 300 μισθοδοτούμενους)

44,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού 100 φ.

17,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού Εβδομαδιαίο 40 φ.

5,80 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Πρακτικών 21Χ29 / 100 φ.

16,00 

Τιμή προ ΦΠΑ

Βιβλίο Πρακτικών 21Χ29 / 200 φ.

23,00 

Τιμή προ ΦΠΑ