Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Προϊόντα / Εκπαιδευτικό Υλικό / Όργανα – Συσκευές Φυσικής / Μηχανική - Βαρύτητα / Μετάδοση της ενέργειας σε ακίνητες μεταλλικές σφαίρες

Μετάδοση της ενέργειας σε ακίνητες μεταλλικές σφαίρες

Τιμή προ ΦΠΑ:
83,00