Τηλ: 210-3232729 | 210-3220122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Προϊόντα / Εκπαιδευτικό Υλικό / Όργανα – Συσκευές Φυσικής / Μαγνητισμός / Οθόνη μαγνητικών πεδίων (περιλαμβάνει 2 ζεύγη ραβδόμορφους μαγνήτες)

Οθόνη μαγνητικών πεδίων (περιλαμβάνει 2 ζεύγη ραβδόμορφους μαγνήτες)

Τιμή προ ΦΠΑ:
40,00